Indgange til Nærklinikken

Der er flere forskellige indgange til NærKlinikken. Vi samarbejder med både sygehuset, de praktiserende læger, hjemmesygeplejen og andre omkring henvisning af borgere. Derudover kan du selv henvende dig. I alle tilfælde vil vi lave en præ-screening og holde et indledende møde for at vurdere, om servicen egner sig til dig.

Tilmelding

Sygehuset henviser 

Hvis sygehuset i forbindelse med en indlæggelse eller et kontrolbesøg vurderer, at du kunne drage nytte af NærKlinikkens service, har de mulighed for at sende en henvisning til NærKlinikken. Du vil i så fald blive kontaktet af NærKlinikken omkring et indledende møde, når du er hjemme igen fra sygehuset.

Kommunen henviser

Kommunen kan i forbindelse med en eksisterende kontakt med dig (fx hjemmepleje, træningsforløb eller andet) vurdere, at du ville kunne have gavn af NærKlinikkens tilbud. De har i så fald mulighed for at sende en henvisning til NærKlinikken. Vi vil herefter tage kontakt for at høre nærmere og arrangere et indledende møde.

Praktiserende læge henviser

Din praktiserende læge har også mulighed for at henvise KOL-patienter til NærKlinikken. Lægen kontakter NærKlinikken, som herefter vil kontakte dig og indlede en opstartsprocedure. NærKlinikken informerer den praktiserende om de behandlinger og kontroller, der bliver foretaget i NærKlinikkens regi.

Borgere henvender sig selv

Du kan også selv henvende sig til NærKlinikken med henblik på en vurdering af, hvorvidt NærKlinikkens tilbud egner sig til dig. Hvis du som borger ønsker at finde ud af, om NærKlinikken kan hjælpe dig, kan du kontakte os via nedenstående link. Du kan også kontakte  Lungeforeningens lokalafdeling for at høre nærmere den vej.

Ofte stillede spørgsmål

Kan alle blive tilknyttet NærKlinikken?
NærKlinikken er i første omgang et tilbud til borgere i Odsherred Kommune. NærKlinikkens akutte indsats dækker en række forskellige områder og diagnoser, men for at blive fast tilknyttet til NærKlinikken skal du have svær KOL og deltage i et indledende møde, hvor NærKlinikkens personale vurderer, hvorvidt servicen er egnet til dig.
Hvad får jeg ud af at være med?
Det er individuelt, hvad det betyder for folk at være tilknyttet NærKlinikken, men vi forventer at du vil opleve en øget tryghed og en større livskvalitet i dagligdagen. Du vil få et større ejerskab og kontrol over din egen helbredstilstand, og opleve et sundhedsvæsen, der er tilgængeligt, når du har brug for det.
Kan jeg læse mere om andres oplevelser med NærKlinikken?
Du kan læse hvad nogle af vores tilknyttede borgere siger her:
Hvor ligger NærKlinikken?
Det meste af NærKlinikkens aktivitet foregår digitalt og i samarbejde mellem aktører placeret forskellige steder i sundhedsvæsenet. Vores vagtcentral har adresse i Lynghuset i Højby, og der er også herfra vores akut-sygeplejersker rykker ud.
Hvordan bliver jeg tilknyttet NærKlinikken?
Hvis du bor i Odsherred Kommune, har svær KOL og er interesseret i vide, om NærKlinikken kunne være noget for dig, kan du kontakte os. Så vurderer vi sammen, om vi skal arrangere et indledende møde, evt. hjemme hos dig, hvor du bliver undersøgt nærmere og vi taler videre om hvad det indebærer at være tilknyttet NærKlinikken.
Hvad indebærer det at blive tilknyttet NærKlinikken?
Du vil indledningsvis skulle deltage i en undersøgelse med en læge med fokus på din lungesygdom og dine muligheder for at hjælpe dig selv, gennem brug af moderne måleudstyr. Derudover skal du have lyst til at afprøve tilbuddene i NærKlinikken og fortælle os, hvis du får idéer til, hvordan de eventuelt kan blive bedre. Dine erfaringer som borger tilknyttet NærKlinikken vil blive brugt i den videre udvikling af funktioner og borgeruddannelse i NærKlinikken. Du skal ved det indledende møde give samtykke til deltagelse i projektet.
Hvor meget koster det at være medlem af NærKlinikken?
Det er gratis for borgerne i Odsherred Kommune at være tilknyttet NærKlinikken.
Hvem står bag NærKlinikken?
NærKlinikken er et samarbejde mellem Odsherred Kommune og Region Sjælland, som en del af PreCare-projektet.