Hvordan kan du være med i NærKlinikken?

Her på siden kan du læse, hvad vi kan tilbyde dig og hvordan du være med, alt efter hvem du er. Vi samarbejder med både sygehuset, de praktiserende læger, hjemmesygeplejen, Lungeforeningen og andre omkring henvisning af borgere. Du kan også selv henvende dig som borger. 

Tilmelding

Er du borger i Odsherred Kommune? 

Hvis du er borger i Odsherred Kommune og har KOL, lungefibrose, alfa1-antitrypsinmangel eller hjertesvigt, har du mulighed for at blive tilknyttet NærKlinikken. Der er flere måder, du kan komme med på. Hvis sygehuset i forbindelse med en indlæggelse eller et kontrolbesøg vurderer, at du kunne drage nytte af NærKlinikkens indsats, kan de lave en henvisning. Du vil i så fald blive kontaktet af NærKlinikken omkring et indledende møde, når du er hjemme igen fra sygehuset. Du har også selv mulighed for at henvende dig, ligesom din egen læge og personalet i kommunen også kan henvise dig til tilbuddet.

Borger i eget hjem med tablet

Er du borger i Lejre eller Holbæk Kommune?

Hvis du er borger i Lejre eller Holbæk Kommune, har du mulighed for at blive tilknyttet NærKlinikken gennem det tværsektorielle projekt NærKlinikken++. Holbæk, Lejre og Odsherred Kommune er med støtte fra Region Sjælland gået sammen om at udvikle tilbuddet i NærKlinikken på tværs af kommunegrænserne for at give dig en tryg og løbende opfølgning på din lungesygdom. Hvis du henvender dig til NærKlinikken, kan du sammen med sygeplejerskerne finde ud af, om det er noget for dig. Projektet har plads til i alt 55 borgere fra Holbæk og Lejre Kommune. Hvis alt er optaget, kan du blive skrevet på en venteliste.

 

Er du praktiserende læge i Odsherred Kommune?

Som praktiserende læge i Odsherred Kommune har du både mulighed for at henvise patienter med KOL, lungefibrose, alfa1-antitrypsinmangel eller hjertesvigt til NærKlinikken, og for at gøre brug af vores mobile akutsygepleje (MAS). I linksene nedenfor kan du læse mere om, hvad vi tilbyder i begge tilfælde.

 

Arbejder du i en kommune, på et sygehus eller noget helt tredje?

Som ansat på i Odsherred Kommune eller på Holbæk Sygehus har du mulighed for at henvise borgere til vores tilbud. Vi er også altid interesserede i at høre fra andre, fx i andre kommuner, andre regioner eller private organisationer, og evt. drøfte hvordan vi kan samarbejde og lære fra hinanden. 

Materialer til download

Herunder er det muligt at downloade diverse materialer om NærKlinikken til omdeling 

Nærklinikken – et tilbud til dig med KOL, lungefibrose og alfa1-antitrypsinmangel

Nærklinikken – et tilbud til dig med hjertesvigt

Nærklinikken – et tilbud til dig med KOL, lungefibrose og alfa1-antitrypsinmangel

Nærklinikken – et tilbud til dig med hjertesvigt

Ofte stillede spørgsmål

Kan alle blive tilknyttet NærKlinikken?
NærKlinikken er i første omgang et tilbud til borgere i Odsherred Kommune. NærKlinikkens akutte indsats dækker en række forskellige områder og diagnoser, men for at blive fast tilknyttet til NærKlinikken skal du have svær KOL, lungefibrose, alfa1-antitrypsinmangel eller hjertesvigt og deltage i et indledende møde, hvor NærKlinikkens personale vurderer, hvorvidt servicen er egnet til dig.
Hvad får jeg ud af at være med?
Det er individuelt, hvad det betyder for folk at være tilknyttet NærKlinikken, men vi forventer at du vil opleve en øget tryghed og en større livskvalitet i dagligdagen. Du vil få et større ejerskab og kontrol over din egen helbredstilstand, og opleve et sundhedsvæsen, der er tilgængeligt, når du har brug for det.
Hvor kan jeg læse mere om andres oplevelser med NærKlinikken?
Hvor ligger NærKlinikken?
Det meste af NærKlinikkens aktivitet foregår digitalt og i samarbejde mellem aktører placeret forskellige steder i sundhedsvæsenet. Vores vagtcentral har adresse i Lynghuset i Højby, og der er også herfra vores akut-sygeplejersker rykker ud.
Hvordan bliver jeg tilknyttet NærKlinikken?
Hvis du bor i Odsherred Kommune, har KOL, lungefibrose, alfa1-antitrypsinmangel eller hjertesvigt og er interesseret i vide, om NærKlinikken kunne være noget for dig, kan du kontakte os. Så vurderer vi sammen, om vi skal arrangere et indledende møde, evt. hjemme hos dig, hvor du bliver undersøgt nærmere og vi taler videre om, hvad det indebærer at være tilknyttet NærKlinikken.

 
Hvad indebærer det at blive tilknyttet NærKlinikken?
Du vil indledningsvis skulle deltage i en klinisk undersøgelse med fokus på din sygdom og dine muligheder for at hjælpe dig selv, gennem brug af moderne måleudstyr. Derudover skal du have lyst til at afprøve tilbuddene i NærKlinikken og fortælle os, hvis du får idéer til, hvordan de eventuelt kan blive bedre. Dine erfaringer som borger tilknyttet NærKlinikken vil blive brugt i den videre udvikling af funktioner og borgeruddannelse i NærKlinikken. Du skal ved det indledende møde give samtykke til deltagelse i projektet.
Hvor meget koster det at være medlem af NærKlinikken?
Det er gratis for borgerne i Odsherred Kommune at være tilknyttet NærKlinikken.
Hvem står bag NærKlinikken?
NærKlinikken er et samarbejde mellem Odsherred Kommune og Region Sjælland, som en del af PreCare-projektet.